Voorwaarden


Onze verhuurvoorwaarden gelden enkel voor Europese bestemmingen. Onze motorhome's zijn ook niet uitgerust voor skivakanties.
De motorhome's zijn verzekerd in omnium voor verhuur (franchise van 1350€) en in bijstand.
In de motorhome’s zitten een handleiding met de nodige uitleg over het gebruik van alle toestellen en wat te doen bij een ongeval en pech.
Uiteraard krijg je de nodige uitleg ook voor vertrek en lopen wij alles samen eens over.
De oplevering gebeurt in propere, correcte en volledige toestand. Als huurder brengt u de motorhome in dezelfde staat terug.
Er wordt bij de oplevering en in samenspraak met de huurder een verslag van de staat van de motorhome opgemaakt(met eventuele schade).
Er word geacht bij het terugbrengen in eer en geweten de door u veroorzaakte schade onmiddellijk te melden. De herstellingskosten zullen u worden aangerekend en via uw waarborg (1100€)verrekend.
Bij het niet melden van gelijk welke schade dan ook, ongeacht het bedrag van die kosten wordt dit aanzien als fraude en zal de volledige waarborg NIET worden terugbetaald.

OPGELET !

De huurder is persoonlijk verantwoordelijk voor boete’s o.a. ten gevolge van het overschrijden van het massa toelaatbaar gewicht en snelheidsbeperkingen.
Om die redenen wordt de waarborg eventueel verminderd met de onkosten en boete’s pas na 14 dagen na verhuur teruggeven.
De motorhome dient enkel aan de binnenkant door de huurder gereinigd te worden bij het terugbrengen na de huur.
Bij het NIET reinigen door de huurder wordt minimum een kost van 75€ aangerekend .
U kunt natuurlijk ook bij reservering laten weten of u dit zelf doet of aan ons zult overlaten maar dan betaal je uiteraard ook 75€.
Ook dient de cassette van het toilet volledig te zijn gereinigd als u de motorhome terugbrengt.

De reismobil